5 års garanti


Vi kommer tilbake og utbedrer kostnadsfritt

Vi leverer 5 års garanti på alle jobber. Det betyr at om det oppstår en feil eller et problem, kommer vi tilbake og utbedrer kostnadsfritt.


Kobler vi til utstyr som ikke er kjøpt fra oss, leverer vi naturligvis ikke garanti. 

Med andre ord, må den som bestiller oss dekke omkostninger for feilsøking og nedmontering.


Norsk lov dekker ikke denne problematikken, slik at f.eks en nettbutikk kan med loven i hånd, nekte å dekke omkostninger for elektriker.