5 års garanti

Vi kommer tilbake og utbedrer kostnadsfritt

Vi leverer 5 års garanti på alle jobber. Det betyr at om det oppstår en feil eller et problem, kommer vi tilbake og utbedrer kostnadsfritt.

Det er en håndfull produsenter som også gir lengre garanti, da opplyser vi om dette individuelt.


Butikk som selger må selv ta kostnaden om noe feiler

Kobler vi til utstyr som ikke er kjøpt fra oss, leverer vi naturligvis ikke garanti.

Alt som er fast tilkoblet til et elektrisk anlegg, skal kobles og frakobles av autorisert elektriker. Det betyr at hvis et produkt ikke fungerer eller blir ødelagt, er det butikken som har garantiansvaret som må betale for nedmontering, og eventuelt oppmontering av produktet.

Dette er ofte enklere i teorien, enn i praksis.


Vår garanti, har stor verdi!

Uansett kan vi med hånden på hjerte, si at garantiordningen vår har stor verdi.


Du kan være sikker på at du er helt trygg når du brukes oss!