Sjekk av bolig deles som regel i to, el-sjekk og el-kontroll.


El-kontroll er en sertifiseringsordning som tilfredsstiller forsikringsselskapene. Vi har for å si det litt enkelt valgt å ikke finansiere denne ordningen.

El-sjekk beskrives gjerne som en enklere sjekk av boligen, og er ofte omtalt negativt pga. sin enkelhet.


Vår definisjon av en el-sjekk/kontroll er at vi tar en grundig og kompetent sjekk av boligen for å avdekke forhold som kan føre til brann eller personsskade. Deretter tar vi en prat med kunden, hva som er kritisk, og hvilke tiltak vi anbefaler.

Da velger kunden selv hva som utføres av oss, eller andre.


Selv om el-kontroll er en sertifiseringsordning, er de fleste elektroinstallatører i Norge kompetente til å ta en kontroll av ditt elektriske anlegg. Dette handler først og fremst om sunn fornuft, og en god dose faglig kompetanse.


Tilsyn fra DLE(Det lokal elektrisitetstilsyn)

Dette er en lovpålagt kontroll som stort sett utføres av nettselskapene i Norge.

De har lovhjemmel til å koble fra en elektrisk installasjon, hvis de anser den som utrygg.


Hvordan dette foregår er at DLE melder sin ankomst, og tar en sjekk av din installasjon. Hvis de finner feil, får du en "tilsynsseddel" med avvikene. Da blir neste steg å ta kontakt med en godkjent elektro installatør(som Romsdal Elektro) for å rette opp feilene. Deretter kvitterer vi ut "tilsynsseddelen".