Jordfeil kan være livsfarlig, og kan også være direkte årsak til brann.


Funksjon


En jordfeilbryter fungerer slik at den automatisk slår ut sikringen, før det er fare for liv eller brann. 

I praksis måler en jordfeilbryter at strømmen som går ut av sikringen er samme mengde som kommer inn igjen.Jordfeilautomat

Mens gamle skrusikringer og automatsikringer, ikke reagerer før du bruker for mye strøm. Vil en jordfeilbryter, slå ut med en gang den ser en risiko.


Krav og forskrift

Det er ikke uten grunn at det i dag er krav til at alle nye boliger skal beskyttes av jordfeilbryter på alle kurser. 

Når elektrikeren oppgraderer sikringsskap eller bytter ut enkelt sikringer, er det ikke et absolutt krav om jordfeilbryter, men de fleste elektrikere vil uansett se det som naturlig å sette inn jordfeilautomater.


Utseende og design


En jordfeilbryter har som regel bare en liten vippe, med en liten trykknapp på, og den kan stå foran flere sikringer. En moderne sikring for boliger har jordfeilbryteren integrert, og har i de fleste tilfeller en liten trykknapp som brukes for testing(av elektrikeren kalt en jordfeilautomat). Trykknappen kommer i flere utforminger og farger. Den kan være hvit, gul, oransje osv. Denne trykknappen blir kalt testknapp, på grunn av at den brukes for og teste funksjonen til jordfeilbryteren inni sikringen.

Det er viktig å teste sikringen innimellom, for å sjekke om den funker!


Referanser

https://no.wikipedia.org/wiki/Jordfeilbryter

https://www.elsikkerhetsportalen.no/sikringsskap/jordfeilbryter/