Jordfeil kan være livsfarlig.

En jordfeil kan også være direkte årsak til brann.


Funksjon

En jordfeilbryter fungerer slik at den automatisk slår ut sikringen før det er fare for liv eller brann. 

I praksis måler en jordfeilbryter at strømmen som går ut av sikringen er samme mengde som kommer inn igjen.

Mens gamle skrusikringer og automatsikringer, ikke reagerer før du bruker for mye strøm. Vil en jordfeilbryter, slå ut med en gang den ser en risiko.


Krav og forskrift

Det er ikke uten grunn at det i dag er krav til at alle nye boliger skal beskyttes av jordfeilbryter på alle kurser.

Vi som elektrikere ser det ikke som et alternativ og bytte


Referanser

https://no.wikipedia.org/wiki/Jordfeilbryter

https://www.elsikkerhetsportalen.no/sikringsskap/jordfeilbryter/