Et overspenningsvern sikrer boligen din mot høyere spenninger enn det som er sunt for den elektriske installasjonen.


Installasjon av overspenningsvern har vært krav i alle nye boliger siden 2010.

Det som kommer ut av stikkontakten din er 230volt, volt er spenning. Høye spenninger kan skade det elektriske anlegget, og medføre dårlige koblinger, eller defekte apparat.

Dårlige koblinger, kan i neste omgang medføre varmgang og brannfare.


Teknisk

Funksjonen til overspenningsvernet kan beskrives som at når det blir sendt en "overspenning" inn i boligen, vil overspenningsvernet sende den til jord. Dette kan forekomme ved lynnedslag, arbeid i strømnettet osv.


Svakheten til de fleste overspenningsvern er at trykket i de høye spenningene vil gjøre at spenningen bygger seg opp igjen. Det medfører at etter en viss avstand fra overspenningsvernet vil spenningene ha bygget seg opp igjen til "overspenning".


Dette medfører at i de fleste tilfellene holder det ikke med bare et overspenningsvern i en bolig, men at det bør installeres flere grove overspenningsvern, og at det anbefales å benytte seg av finere overspenningsvern der det er plassert dyrere elektronikk som kan ta skade.


https://www.elsikkerhetsportalen.no/sikringsskap/overspenningsvern/

https://www.elsikkerhetsportalen.no/nyheter/lynnedslag/


Lynnedslag

Et standard overspenningsvern beskytter ikke at lynet slår direkte ned i en bolig. Det er alt for mye energi i et lyn til at en så liten komponent greier å ta unna energien.

For å sikre boliger mot direkte lynnedslag må det installeres mer omfattende utstyr, lynavleder o.l.


Selv om overspenningsvernet ikke beskytter mot et direkte lynnedslag, vil det beskytte mot indirekte lynnedslag. Altså om lynet slår ned i nærheten, vil lynet genere veldig høye spenninger, hvis disse spenningene ledes inn i boligen, vil overspenningsvernet mest sannsynlig slå ut.


Må byttes ved overspenning

De fleste overspenningsvern tar skade av en overspenning, og må byttes.

Det varsles visuelt, og vises som regel en rød farge når det er defekt.


Her vises et overspenningsvern som er "i orden", med grønne felt. Når overspenningsvernet er defekt, skifter de grønne feltene til rødt.