Et overspenningsvern sikrer huset ditt mot høyere spenning enn det som er sunt for den elektriks.


Installasjon av overspenningsvern har vært krav i alle nye boliger siden 2010.

Det som kommer ut av stikkontakten din er 230volt, volt er spenning. Høyere spenninger kan skade det elektriske anlegget, og medføre dårlige koblinger.

Dårlige koblinger, kan i neste omgang medføre varmgang og brannfare.


Funksjonen til overspenningsvernet kan enkelt forklares slik at det sender høye spenninger mot jord.


Må byttes ved overspenning

De fleste overspenningsvern tar skade av en overspenning, og må byttes.

Det varsles visuelt, og vises som regel en rød farge.


Her vises et overspenningsvern som er i orden, med grønne felt. Når overspenningsvernet er defekt, skifter de grønne feltene til rødt.