Installasjon av lader for elbil


Når eksisterende installasjon benyttes
  • Laderen kan installeres på eksisterende installasjon, men det er ikke anbefalt. Ladeeffekten må da stilles "et hakk" lavere enn sikringsstørrelsen. Dvs. at ved 16 og 10ampere, må laderen henholdsvis stilles til 10 og 6ampere. Dette medfører at det kan ta fra 40-50timer og lade bilen full.
Når det legges frem ny kurs fra sikringsskap
  •  I de fleste tilfeller legger vi kabel som tåler full belastning, men den som avgjør hvor stor effekt som bilen kan lades med, er strømnettleverandør. Vi sender "søknad" til strøm(nett)leverandør om hvor mye det kan lades med, og laderen stilles inn etter det. Faktorer som påvirker ladeeffekt, er avstand fra trafo, og kapasitet i strømnettet.Ladehastighet


Den største faktoren som påvirker ladehastighet er hvilken "strømtype" som kommer inn i huset ditt.

Norge skiller mellom to typer, 400v og 230v. Spenningen i stikkontakten er 230v uansett type.

400v har mye større kapasitet enn 230v.

For å sammenligne, kan vi sette opp to eksempler.

16A sikring, med tre-fase lading.
400v : 16A * 230v * 3 = 11kW
230v : 16A * 230v *  3 = 6,3kW

En normal elbil vil da lades på henholdsvis 7 og 12 timer.

Bor du i et område med 400v nett, kan du anse deg som heldig, spesielt hvis du har elbil :-)


Tre-fase og en-fase

Dette omfatter et helt fag, og det står vannvittig mye informasjon om dette på nettet.

Veldig forenklet så er forskjellen, 2 og 3 ledninger(en-fase og tre-fase). Strømmen går frem og tilbake, slik at den teoretiske forskjellen blir

kvadratroten av 3

Dvs. at når vi beregner effekt er forskjellen fra en-fase, til tre-fase, faktoren 1,73(kvadratroten av 3)

Altså har du en 16A sikring, så er kapasiteten på sikringen ved en-fase 3,6kW, og ved tre-fase 3,6kW *3 = ~6kW.